Uverejnené 3.5.2021

R.S.T. TAXI - Podbrezová a okolie (Horehronie)

Taxislužba – povinnosť dodržiavať hygienické opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydal podľa § 59b zákona vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 206/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (.pdf, 230 kB) a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 217/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (.pdf, 217 kB).

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb nariaďuje obmedziť kapacitu prepravovaných osôb tak, aby v každom rade sedeli najviac dve osoby; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na prevádzky taxislužieb, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v stupni Monitoringu COVID AUTOMAT-u.

Podľa § 48 ods. 4 písm. a), r), w) zákona sa všetkým prevádzkovateľom taxislužieb, ktoré sa poskytujú služby v územných obvodoch okresov v I., II. alebo III. stupni varovania COVID AUTOMAT-u, nariaďuje vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov, a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Viac informácií nájdete na odkaze Ďalšie informácie.
Kontakt
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.